ایلام

استخدام یک نفر مهندس نقشه بردار مسیر مسلط به دوربین و نرم افزارهای مربوطه

به یک نفر مهندس نقشه بردار مسیر مسلط به دوربین و نرم افزارهای مربوطه و احجام جهت پروژه در استان ...

ادامه مطلب »

استخدام دو نفر مهندس عمران آقا جهت خدمات فنی صنعتی در یک شرکت فنی مهندسی

به دو نفر مهندس عمران آقا جهت خدمات فنی صنعتی در یک شرکت فنی مهندسی در غرب ایران نیازمندیم. متقاضیان ...

ادامه مطلب »

استخدام مسئول اجرا با حداقل ۷ سال سابقه کار اجرایی مرتبط با تصفیه خانه

به مسئول اجرا در یک شرکت معتبر جهت پروژه تصفیه خانه آب در استان ایلام با شرایط زیر نیازمندیم : ...

ادامه مطلب »

استخدام نقشه بردار با حدود ۵ سال سابقه و مسلط به civil3D جهت پروژه تصفیه خانه آب

به نقشه بردار جهت پروژه تصفیه خانه آب در استانهای غربی کشور جهت شرکت سابیر نیرو نیازمندیم . با حدود ...

ادامه مطلب »

استخدام مهندس نقشه بردار با سابقه جهت انجام عملیات میدانی کاداستر زراعی

به مهندس نقشه بردار با سابقه تهیه نقشه کاداستر جهت انجام عملیات میدانی کاداستر زراعی در محدوده استان ایلام نیازمندیم ...

ادامه مطلب »

استخدام مهندس عمران با حداقل ۱۲ سال سابقه کار مفید جهت مدیر پروژه

به مهندس عمران با حداقل ۱۲ سال سابقه کار مفید در شرکت ساختمانی جهت مدیر پروژه در غرب کشور نیازمندیم . ...

ادامه مطلب »

استخدام مهندسین معمار دارای سابقه جهت دفترفنی و کنترل پروژه و اجراء

به مهندسین معمار واجد شرایط زیر در شرکت پیمانکاری جهت تکمیل پرسنل کارگاه در غرب ایران نیازمندیم : مهندس معمار ...

ادامه مطلب »

استخدام مهندس و تکنسین نقشه بردار دارای سابقه در شرکت پیمانکاری

به مهندسین نقشه بردار واجد شرایط زیر در شرکت پیمانکاری جهت تکمیل پرسنل کارگاه در غرب ایران نیازمندیم : مهندس ...

ادامه مطلب »
bigtheme