هرمزگان

استخدام یک نفر مهندس عمران یا معماری آشنا با صورت وضعیت و امور پیمانکاری

به یک نفر مهندس عمران یا معماری جهت سرپرستی کارگاه در بندر عباس با شرایط زیر نیازمندیم : با حداقل ...

ادامه مطلب »

استخدام کارشناس ایمنی صنعتی آقا بعنوان سرپرستی واحد Hse پروژه

به کارشناس ایمنی صنعتی بعنوان سرپرستی واحد Hse پروژه جهت پروژه ای در بندرعباس با شرایط زیر نیازمندیم : بصورت تمام ...

ادامه مطلب »
bigtheme