سیستان بلوچستان

مهندس عمران و نقشه بردار برای سمت ناظر و سرناظر با سابقه

به مهندس عمران و نقشه بردار برای سمت ناظر و سرناظر با سابقه مرتبط راه و راه‌آهن جهت استخدام در پروژه ...

ادامه مطلب »

یک نفر آقا کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت شرکت پیمانکاری

شرکت پیمانکاری اردیبهشت به یک نفر آقا کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه واجد شرایط زیر در چابهار نیاز دارد: ...

ادامه مطلب »

کارشناس عمران و نقشه برداری با سابقه در پروژه های راهسازی

به کارشناس عمران با حداقل ١٠ سال سابقه نظارت بر پروژه های راهسازی و آشنائی کامل با فعالیت های دستگاه ...

ادامه مطلب »

نقشه بردار با تجربه در زمینه تونل و راه آهن جهت کار در پروژه راه آهن

به یک نقشه بردار با تجربه در زمینه تونل و راه آهن جهت کار در پروژه راه آهن ایرانشهر به ...

ادامه مطلب »
bigtheme