اصفهان

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه اشنا با سیستم تصفیه خانه نیروگاه

به یک کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه اشنا با سیستم تصفیه خانه نیروگاه ترجیحا با سابقه کار در پروژه ...

ادامه مطلب »

کارشناس نقشه برداری با حداقل ۱۰ سال سابقه ترجیحا راهسازی

به کارشناس نقشه برداری با حداقل ۱۰ سال سابقه (ترجیحا راهسازی) جهت اشتغال در استان اصفهان مورد نیاز است. متقاضیان باید ...

ادامه مطلب »
bigtheme