یک شرکت مهندسین مشاور واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود یکنفر مهندس طراح معمار مسلط به نرم افزار های مربوطه نیازمند است.

متقاضیان محترم لطفا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند:

منبع: وب سایت